28.10.2020

2020 YILI “GÖÇ VE AİLE” TEMALI RESİM YARIŞMASI

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet sunduğu kesimlerden biri olan göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak.

- Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunmak.

- Toplumun temel yapı taşı olan ve geleneğimizde çok önemli bir yer tutan aile kurumunun ehemmiyetine dikkat çekmek.

VI. KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2000-31.12.2005 tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan bütün bireyler katılabilir.  Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamazlar.
 2. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 3. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.
 4. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.
 5. Resimler, 20 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il ya da ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir. Mezkur tarihte ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklı gecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.
 6. Katılımcılar, Ek Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı bir kağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıca velileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.

VII. TEKNİK ŞARTLAR

 1. Resim yapılacak kağıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.
 2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da dijital ortamlarda üretilmeyecektir.
 3. Yarışmacılar,  kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi kullanabilecektir.
 4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilecektir.
 5. Resim kağıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Katılım formu ekte sunulmuştur.