03.09.2021

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ SINAVI SONUÇLARI

BİLGİLENDİRME NOTU

İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Kur’an kurslarında değerlendirilmek üzere İl Müftülüğümüzce 31 Ağustos ve 01 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan geçici Kur’an kursu öğreticiliği sınavı sonuçları aşağıdadır.

İhtiyaç duyulması halinde ek ders ücreti karşılığında geçici Kur’an kursu öğreticisi görevlendirme işlemleri sınava müracaat ettiğiniz İlçe Müftülüğü tarafından yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 8 inci alt bendinde “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü, Devlet Personel Dairesi Başkanlığının mütalaası ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı gereği yapılacak olan arşiv araştırması neticesinde herhangi bir olumsuzluk çıkması halinde görevlendirmeler iptal edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Bursa İl Müftülüğü