07.10.2021

"BURSA EĞİTİM MERKEZİNDE AÇILACAK AŞERE KURSU" SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca hizmet içi eğitimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Aşere eğitimi müstakil hale getirilmiştir. Bu kapsamda; din hizmetlerini yürüten personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin bulundukları il merkezleri/metropol ilçelerinde görevli erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımlara yönelik  "Aşere Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla;

I. KURSA ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Başkanlık teşkilatında halen erkek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin
kayyım unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmak,
b) 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 18 Ekim 2020 tarihinden önce başlamış ve
Mesleğe Hazırlık Eğitimine katılmış olmak,
c) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak (Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu
olmak tercih sebebidir.)
d) Hafız olmak,
e) Kıraat kitaplarını anlayacak kadar Arapça bilgisi olmak,
f) Asım kıraatine göre Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak,
g) Eda-seda kabiliyetine sahip olmak,
h) Askerlik görevini yapmış olmak veya kurs süresince askerlikle ilişiği bulunmamak,
ı) Yurtdışı görevinde bulunmamak,
j) Kursa devamını engelleyecek herhangi bir mazereti olmamak.
 

şartları tutan personel 12 Ekim 2021 Salı günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları ilçe müftülüklerine, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise İl Müftülüğününe başvurabilecek olup mülakat sınavları 20 Ekim 2021 tarihinde eğitim merkezi ile koordine halinde İl Müftülüğümüzce gerçekleştirilecektir. Yeterli sayıda başvuru olması halinde kurs Bursa Eğitim Merkezinde 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacaktır.