15.06.2022

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Geçici Öğretici Sınav Sonuçları

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları Geçici Öğretici Sınav Sonuçları

İl Müftülüğümüzce 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan geçici öğretici sınavı sonuçları aşağıdadır.

Yaz Kur’an Kurslarında ihtiyaç olması durumunda geçici öğretici görevlendirilmesi sınav ilanında da belirtilen aşağıdaki öncelik sırası ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği usul ve esaslara göre müracaat edilen İlçe Müftülüğü tarafından yapılacaktır.

1- 2020 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olanlar içinden 31 Ağustos - 1 Eylül 2021 tarihli sınavda başarılı olanlar ile 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan yaz Kur'an kursu geçici öğretici sınavında başarılı olanlardan birleşik liste oluşturularak başarı puanı sıralamasına göre müracaat edilen İlçe Müftülüğünce görevlendirilecektir.

2- İhtiyacın karşılanamaması halinde, 15 Mart 2022 tarihinde yapılan sınavda başarılı olup sırası gelmediği için görev alamayanlar da görevlendirilecektir.

3- Bunlarla da ihtiyaç karşılanamaması halinde, 2020 KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olanlardan 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan sınavda başarılı olanlar sözlü puan sıralamasına göre olarak görevlendirilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 8 inci alt bendinde “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü, Devlet Personel Dairesi Başkanlığının mütalaası ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatı gereği yapılacak olan arşiv araştırması sonucu görev verilmeyecek olanların görevlendirmeleri iptal edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Bursa İl Müftülüğü