05.03.2024

Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması Sınav Bilgileri (Lise)

Lise Öğrencileri arasında düzenlenecek olan Gençlik Bilgi Yarışmasına dair "sınav adresi, salon numarası vb.) bilgiler ilişikte yer almaktadır.

 

 

KURALLAR:

 • Yarışmaya ait testi cevaplamanız için verilen süre 80 dakikadır
 • Yarışmaya girecek öğrenciler sınav öncesi kimliklerini (T.C. kimliği, pasaport, ehliyet) ibraz etmek zorundadır. 
 • Yarışmanın İlk 30 dakikası içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 • Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 20 dakikasında salondan çıkarılmayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.
 • Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kâğıdının adı, soyadı, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır. Gözetmenler, kitapçık ve cevap kağıdında doldurulan bilgilerin doğruluğunu sınav başlamadan kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı kodlama ve imza eksikliğinden yarışmacı  sorumlu olacaktır.
 • Cevap kâğıtları katlanmayacak, özellikle  cevap kâğıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmaları ve tamamen silinmiş olmasına, işaretlemeler esnasında kâğıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.
 • Yarışmaya cep telefonu, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir. 
 • Sorular ve cevap seçeneklerine dair not tutulmayacak, notların dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
 • Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Yarışma disiplinine uymayan, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenler gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.
 • Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
 • Sorular 5 şıklı olarak sunulacaktır. Bir soru için birden fazla şık işaretlenmesi durumunda, bu soru cevaplandırılmamış sayılacaktır.
 • Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır