18.05.2016

Berat Kandili Mesajı

BERAT KANDİLİ 

21 Mayıs 2016 Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Berat Kandilini idrak edeceğiz. Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Mübarek Ramazan Ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesi, inanlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatır.

Milletimizin kandil olarak adlandırdığı bu geceler, bizlere hızlı bir şekilde geçmekte olan hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Ayrıca Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerinizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar.

Berat gecesini değerlendirme imkanı bulan herkes, Yüce Allah’ın Kuran-ı Kerim’deki; “De ki:’Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer 39/53) müjdesinin farkına vararak, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlamalı ve bağışlama duygularını güçlendirmelidir.

Böyle mübarek gün ve geceler, Kuranla buluşma, Hz. Peygamberin evrensel öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu gece, Kuranın bizlere öğrettiği “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden (kaybedenlerden) oluruz.” (A’raf 7/23) gibi dualarla ve Sevgili Peygamberimizin (sav) bu gece bolca yaptığı “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”  (Müslim, Salat 222/1090, İbni Mace 3841) duasıyla Yüce Rabbimize yakarma zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam Aleminin Berat Kandilini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını ve insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim.

     Prof. Dr. Mehmet Emin AY
    İl Müftüsü