09.06.2016

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapıtaşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan “Aile ve Dini Rehberlik Büroları”, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

Tanım

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dini danışma birimidir.

Görev

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon veya e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektedir.

Misyon

Kur’an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dini bilgi sunmak, aile ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dini açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

Vizyon

Doğru dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

İlkeler

-İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,

-Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dini danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,

-İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,

-Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

-Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

Hedefler

-Çalışmalarımızı milli ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,

-Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,

-Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayırımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.

İletişim Bilgileri

Yıldırım İlçe Müftülüğü

Adres: Şükraniye Mah. 4. Şanlı Sk. No: Yıldırım / Bursa

Tel: 0 (224) 361 17 00 Dahili: 22