T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Yıldırım Müftülüğü

19.07.2017

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ BAY/BAYAN DİN GÖREVLİSİ SINAVI DUYURUSU

YURTDIŞI UZUN SÜRELİ BAY/BAYAN DİN GÖREVLİSİ SINAVI DUYURUSU

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300
(üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları
ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir. Görevlendirme süresi
1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla
kadar uzatılabilecektir.