T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Yıldırım Müftülüğü

03.11.2017

03.11.2017 Tarihli Hutbe Sünnet: Nebevi Kılavuz (İlave Paragraflı)

03.11.2017 Tarihli Hutbe (İleve Paragraflı)

 

 

Aziz Kardeşlerim!

Her yıl 03-09 Kasım  tarihleri  arası organ bağışı haftasıdır. Ülkemizde bir çok insan organ bağısı için sıra beklemektedir. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulunca şu şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı sonucuna varılmıştır:

Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi,

Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması,

Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması,

Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,

Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,

Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.

Rabbim bütün hastalara şifalar ihsan eylesin.