06.09.2023

Talim ve Tashih-i Huruf Kursları

Başkanlığımızca, cami ve Kur'an kursu hizmetlerini yürüten personelin mesleki bilgi, beceri ve formasyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen Hüsn-i Tilavet, Aşere, Takrib gibi kurslarla ilgili Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında; kadrolu veya sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğretcilerinin (hafızlık eğitimindeki Kur'an kursu öğreticileri hariç) talim, tecvit, tashih-i hurûf ve mehâric-i hurûfla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla 3 ay/12 hafta süreli "Talim ve Tashih-i Hurûf Hizmet İçi Eğitim Programı" hazırlanmış ve İlgi'de kayıtlı olurla İl Müftülüğümüzce ilçe merkezlerinde Talim ve Tashih-i Hurûf Kursları düzenlenmesinin uygun görüldüğü ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Bu itibarla;

1. Talim ve Tashih-i huruf Kursları yeterli sayıda kursiyer ve uygun eğitim ortamı olması halinde İl Müftülüğümüz koordinesinde ilçelerde açılacaktır. Bir ilçede asgari 10 kursiyer bulunması durumunda o ilçede kurs açılabilecektir.

2. Talim ve Tashîh-i Hurûf Kursları, İl Müftülüklerince Ek-2 talimat ve Ek-3 program doğrultusunda ilçe merkezlerinde 18 Eylül-08 Aralık 2023 ve 11 Aralık 2023-08 Mart 2024 tarihleri arasında iki grup olarak düzenlenebilecektir.

3. İlçe Müftülüklerinizce Talim ve Tashih-i Hurufa katılmak isteyen ve talimatta belirtilen şartları tutan personelin 11 Eylül 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile İlçemiz Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Talim ve Tashih-i Huruf Kursuna müracaatta bulunan personelin İl Müftülüğünce yapılacak kursiyer seçim sınavı 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10:00'da İl Müftülüğünde yapılacaktır.

6. Eğitime ve uygulama esaslarına göre belirtilen şartları taşıyanların katılacağı mülakat sınavına dair ikinci bir duyuru yapılmayacak, kursiyerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bursa İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.