08.09.2023

HAFIZLIĞI MUHAFAZA HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI TALİMATI

Başkanlığımızca mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında; din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelin Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla mahallinde Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlenebilmesi İlgi'de kayıtlı olurla uygun görülmüştür.

Bu itibarla,

1. Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursları, 18 Eylül 2023-08 Mart 2024 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerince düzenlenecektir.

2. Kurslar, il/ilçe merkezlerindeki personele yönelik yüz yüze eğitim şeklinde; merkeze uzak yerlerdeki personele yönelik ise uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DURMUŞ

İlçe Müftüsü