T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Yıldırım Müftülüğü

27.05.2020

Merkezi Ezan Sistemine Yönelik Provakasyonlar Hk.

Merkezi Ezan Sistemine Yönelik Provakasyonları önlemek amacıyla uygulanacak tedbirler kapsamında aşağıdaki yazının dikkatlice okunarak uygulanmasını ve konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

                                                                                           Burhan ÇAKIR

                                                                                              İlçe Müftüsü

 

 

Ezan, namaz vakitlerini ilan eden evrensel ilâhi bir mesajdır. Ezanların, kulağa hoş gelecek bir şekilde güzel bir ses ve makamla okunmasını temin etmek, birbirine yakın camilerde okunan ezan seslerinin karışıklığını önlemek amacıyla ezanı güzel okuma yeterliğini haiz müezzinlerimizin merkezdeki bir camiden okuyacakları ezanın diğer camilere de ulaştırılması şeklindeki "Merkezi Ezan" uygulaması ülkemizde uzun süredir kullanılmaktadır.

Zaman zaman bazı illerimizde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkezi ezan sistemlerinin frekanslarına yetkisizce müdahale edilmek suretiyle sabote edildiği ve minare hoparlörlerinden cami ve temsil ettiği değerler ile bağdaşmayacak birtakım yayınların yapıldığı görülmektedir. Farklı zamanlarda konu ile ilgili idari ve adli makamlarca gerekli soruşturma ve incelemeler yapılmış olup benzeri sabotajların tekrar yaşanmaması için merkezi ezan sisteminin kullanıldığı il ve ilçelerde birtakım tedbirler alınması gerekmektedir.

Bu itibarla merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazlar veya amfilerin elektrik bağlantıları, ezan ve saladan 5 (beş) dakika önce aktive edilecek ve cihazlar ezan ve salanın bitiminde kapatılacaktır. Konu ile ilgili zaman ayarlı teknik araç ve gereçlerden de istifade edilebilecektir. Sistemin açık olduğu süre içerisinde herhangi bir sabotaj girişimine karşı cami görevlilerimizin daha hassas ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Yani her görevlinin Görev Çalışma Yönergesinde belirtildiği gibi zamanında camiye gelmesi, ezan için cihazı açması ve bitiminde cihazı elektrik pirizenden çekmesi gerekiyor.