13.11.2023

Su Verimliliği

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması maksadıyla ulusal ölçekte "Su Verimliliği Seferberliği" başlatılmıştır.

Sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması için su kaynaklarımızda "sıfır kayıp" ilkesiyle su verimliliği konusunda Kur'an kurslarımızda eğitim gören öğrencilerimizin ve personelimizin hassasiyetlerinin artırılması amacıyla bir dizi çalışmalar yapılmasının planlanlanmıştır.

Bu itibarla;

1. İklim değişikliği ile beraber dünyayı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekmek üzere Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerine yönelik seminerler düzenlenecek,

2. Ek-1'de yer alan tanıtım filmlerinin tüm Kur'an kurslarımızda izletilmesi,

3. Ek-2'de yer alan "Binalarda Su Verimli Hedefi ve Uygulama Klavuzu"nun Kur'an kursu yöneticilerince imkanlar ölçüsünde kurs binalarında kılavuz çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması,

4. Su tüketiminin yapıldığı mekanlara farkındalığı artırmak amacıyla Ek-3'te yer alan bilgilendirme levhasının asılması,

5. Yapılan faaliyet ve etkinliklere ait bir adet fotoğrafın 06.12.2023 tarihine kadar yildirim@diyanet.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.