16.11.2023

PROJE BAŞVURU ve HAZIRLAMA KILAVUZU

Eğitim  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  görev  alanı  içerisinde  yer  alan  ve  taşra  teşkilatı tarafından  sunulan  projelerin  verimliliğinin  artırılması,  takibinin  sağlanması  ve  bu  projelere rehberlik  edilmesi  amacıyla Proje Hazırlama Klavuzu aşağıda sunulmuştur.

Proje Üst Yazısı

Proje Başvuru ve Hazırlama Klavuzu