28.09.2022

Murat SARI

ÖZ GEÇMİŞ

1981 yılında Ağrı’nın Diyadin İlçesine bağlı Davut Köyünde dünyaya geldi. 2000 yılında Ağrı İmam-Hatip Lisesinden, 2009 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Resmi eğitiminin yanında yörenin âlimlerinden Arapça, Tefsir, Hadis Fıkıh ve Kelam gibi dini ilimler tahsil etti. 2002 yılında Ağrı’nın Diyadin İlçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2009 yılında 325. KD. olarak Amasya Çavuş Talimgahında Eğitim Çavuşu olarak vatani görevini yaptı. 2009 yılında 10. Dönem kursiyeri olarak başladığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinden 2012 yılında mezun oldu ve Van Gürpınar İlçe Vaizliğine atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Hac ve Umre görevlerinde bulundu. 09.01.2015 yılında Ağrı İl Vaizi iken Iğdır İli Aralık İlçe Müftüsü olarak atandı. Üç yıllık İlçe Müftülüğü görevinin ardından 09.10.2017 tarihinde Ağrı İl Müftü Yardımcısı olarak atandı. 2017-2018 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Kur’an-ı Kerim derslerini okuttu. 2016 yılında Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku alanında “Fıkıh Usulünde Mutlak ve Mukayyed” konulu Yüksek lisans tezini bitirdi. Halen Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku alanında“Ebü'I-Hüseyn Yahya b. Ebi'I-Hayr b. Salim b. Es'ad el-İmranî el-Yemanî (ö.558/1163) ve el-Beyân fî Fıkhı’ş-Şâfiî Adlı Eseri Bağlamında Fıkıhçılığı” konulu doktora çalışması devam etmektedir. Görev hayatı boyunca Teşekkür belgesi, Başarı belgesi ve üstün başarı belgesi gibi ödüllerle taltif edildi.İyi derecede Arapça bilmektedir.  Evli ve üç çocuk babasıdır.