08.04.2021

“Hadislerle O’nu Anlamak” Gençlik Bilgi Yarışması

MEVLİD-İ NEBİ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI
1- “Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması” 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00’da
çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
2- Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla
gerçekleştirilecektir. Yarışmaya
gerçekleştirileceklerdir.
ilişkin
tüm duyurular bu
site
üzerinden
3- Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan “Hadislerle
O’nu Anlamak” isimli eserden sorumlu olacaklardır.
4- Yarışmacılar
http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/
adresinden
bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir.
yahut
satış
5- Başvurular 05 Nisan 2021 tarihinde başlayacak, 19 Mayıs 2021 tarihinde saat
23.59’a kadar devam edecektir.
6- Yarışmaya, örgün veya açık öğretime devam eden üniversite öğrencileri
katılabilecek olup 1 Ocak 1993-1 Ocak 2004 arasında doğan üniversite öğrencileri
katılabilecektir.
7- T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler yarışmaya başvuramayacaktır.
8- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu ve sözleşmeli personeli yarışmaya
katılamayacaktır.
9- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas
alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
10- Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz.
Peygamber (sav)’i tanıma, onun mesajını anlama, gençlerin milli ve manevi
duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir.
Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri,
KYK ve TDV yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik
çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak görev alacaklardır.
11- Yarışma neticesinde her ilden birincilik elde eden bir erkek ve bir kız öğrenciye
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Başkanlığımız tarafından bir cumhuriyet altını
ödül olarak verilecektir. Ayrıca müftülükler imkânları nispetinde dereceye giren
diğer öğrencileri ödüllendirebileceklerdir.
12- “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”nda uygulanacak esas ve kuralları tespit
etmek, yarışma sorularını oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde
değerlendirilmesini temin etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz
başvurularını değerlendirmek üzere Başkanlığımızca “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi
Yarışması Yarışma Soru Hazırlama Komisyonu” oluşturulmuştur. Yarışmayla ilgili
iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir.
13- Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik
posta yoluyla ile genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.
14- 2019 ve 2020 yıllarında yapılan “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”na katılarak
ödül alan öğrenciler birinci oldukları takdirde bir sonraki yarışmacı ödüle hak
kazanmış sayılacaktır.15- Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı
adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebileceklerdir. Her
yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik
numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve
Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve
Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş
bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma
sonucunu öğrenebilecektir.
16- Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde
sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi
bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam
edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.
17- Yarışma sırasında yeni sekme açıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır.
18- Yarışma süresi 80 dakikadır ve yarışma 80 sorudan oluşup her bir soru 1.25 puan
değerinde olacaktır. Sorularından birinin veya birden fazlasının sonradan
komisyon kararı ile iptali durumunda her bir adaya eşit olarak fazladan 1.25 puan
verilecektir.
19- Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama
yapılacaktır. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan
çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi
kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.
20- Dereceye girenlerin tespitinde erkek ve kız öğrenciler ayrı kategorilerde
değerlendirilecektir.
21- Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması
halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit
edilecektir.
NOT: Yarışmaya ilişkin müftülüklerin şu hususlara dikkat etmeleri önem arz
etmektedir:
1- Yarışmayla ilgili gerekli duyuruların üniversite öğrencilerine zamanında yapılması
ve teşvik edilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar yapılacaktır.
2- Duyuruların gerçekleştirilmesinde Gençlik Koordinatörleri, Manevi Danışmalar ve
ilgili personelin aktif rol alması sağlanacaktır.
3- Duyuruların camilerde, sosyal medya platformlarında, müftülük web sitelerinde vb.
yerlerde sıklıkla tekrar edilmesi sağlanacaktır.
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ