18.09.2023

Aşere Takrib Kursu İle Takrib Kursu Sınav Duyurusu (Rize)

Başkanlığımızca Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında görevli personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek, Aşere ve Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde üç yıl süreli Aşere Takrib Kursu (12 Kursiyer) ile daha önce Aşere eğitimini başarı ile bitiren personele yönelik ise iki yıl süreli Takrib Kursu (12 Kursiyer) düzenlenecektir.
Söz konusu kursa erkek görevliler arasından sözlü sınav usulüyle kursiyer alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi, müracaatlar alındıktan sonra Başkanlığımız Diyanet Akademisi web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
Son başvuru tarihi olan 25 Eylül 2023 itibarıyla;
a) Başkanlık teşkilatında imam-hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi unvanlarında kadrolu olarak çalışıyor olmak,
b) Hafız olmak,
c) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
ç) Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,
d) Halen uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamak,
e) Kurs süresince askerlikle ilişiği bulunmamak,
f) Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli ihtisas kursiyeri ya da ihtisas mezunu olmamak,
g) Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak,
ğ) 01 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.
h) Aşere Eğitimi Başarı Belgesine sahip olmak (Takrib Kursuna müracaat edecekler için),
II. BAŞVURU, SINAV İŞLEMLERİ, SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT, DUYURULAR VE DİĞER
HUSUSLAR
A. BAŞVURU

a) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 18 Eylül 2023 - 25 Eylül 2023 tarihleri
arasında DİBBYS Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav"
yapacaklardır.
b) Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate
alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.
c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 25 Eylül 2023 tarihi saat 23.55'den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

B. SINAV İŞLEMLERİ
a) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
b) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
c) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
ç) Adaylar sınava gelirken; T.C. kimlik no'sunun yer aldığı belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
d) Kurslara, sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına
göre alınacaktır.
C. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
a) Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Diyanet Akademisi internet sayfasında ilan
edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
"https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sınav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
D. DİĞER HUSUSLAR:
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.
b) Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
c) Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı işlemlerle ilgilidir. Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmeyecektir.
ç) Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü kadrosuna tayin edileceklerdir.
d) Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.
E. SINAV KONULARI

  • Kur'an-ı Kerim, Meal, Tecvit, Kıraat
  • Arapça,
  • Temel İslam Bilimleri,
  • Genel Kültür.